Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


 

 

 

 

Magyar Kulturális Örökségvédelmi Egyesület


  Kép


Az épített kulturális örökség védelme, mint társadalmunk egyik alapvető megoldandó problémája magán viseli az elmúlt másfél évtized megoldáskereső, és néha tévutakra is vivő időszakának minden jellemzőjét. A társadalmi és gazdasági változások felgyorsuló ütemében az örökségvédelem is keresi a megfelelő válaszokat. Az Európai Uniós csatlakozás e téren ma még részben ismeretlen feladatokat, kihívásokat, de újabb lehetőségeket is kínál. Ezen feladatok mély elemző munkával és a társadalom széles rétegeinek konszenzusos együttműködésével megoldhatók, s a kihívásokra közös erővel megfelelő válaszok adhatók. A lehetőségek feltárása pedig ma még nem ismert erőforrásokat szabadíthat fel.


Épített örökségünk, a több tízezerre tehető országos és helyi műemlék, együttesen hazánk legértékesebb épületállománya, történelmünk leghitelesebb tanúsága. Fenntartása nem csupán államigazgatási feladat, hanem nemzeti, társadalmi ügy, műveltségünk és önbecsülésünk szellemi és anyagi alapja, támasza és tartaléka. Örökségünk megítélése és fenntartása hazánk politikai és gazdasági hullámveréseiben, különböző mértékben, de rendre elmarad az elvárhatótól is. Ezért szükséges egy kormányzat független, civil szakmai szerveződés, amely politikai és gazdasági klímától függetlenül, mindenek előtt az örökség védelmét szem előtt tartva támogatja, véleményezi és kezdeményezi ennek tudatosítását, a társadalmi és gazdasági lehetőségek felkutatását, a védelem, megőrzés szakszerűségének ellenőrzése és kritikája által. Néhány elkötelezett szakember, akiket munkájuk vagy megbízatásuk szorosan köt, vagy kötött a műemlékvédelemhez, azért tömörült a Magyar Kulturális Örökségvédelmi Egyesületbe, hogy ismereteit, tapasztalatait, felelősségérzetét latba tudja vetni az érdemi cselekvések különféle területein. Ebben széles társadalmi együttműködést kívánunk megvalósítani.


• Az Egyesület tevékenysége által elősegíti az épített örökség védelmével foglalkozó intézményekkel történő kapcsolatépítést Európában és a világ egyéb részein. Elősegíti hazánk csatlakozását a társ európai szervezetekhez

• célja, hogy minél szélesebb szakmai körben válhasson ismerté az Európai Unió egyes országainak örökségvédelemmel foglalkozó szabályai.

• támogatja az elektronikus és írott média képvelőinek bevonását célzó olyan kezdeményezéseket, amely elősegíti az épített örökség védelmét népszerűsítő színvonalas írások és műsorok létrehozását.

• önszerveződő szakmai műhelyként elősegíti és előkészíti a nemzeti örökség védelmének rövid és hosszú távú stratégiai program alkotását.

• feladatának tekinti a nemzet kulturális örökségének védelmét az új kihívásokkal szemben, a nemzeti értékek előtérbe helyezésével.

• az épített örökségvédelmét negatívan érintő kezdeményezéseket igyekszik blokkolni, monitoring tevékenység megszervezésével (sajtófigyelés, a területet érintő eseményekre és döntésekre naprakész reagálás a különböző médiákban).

• háttéranyagok készítése és támogatása a közoktatás számára, az eljövendő nemzedékek nemzeti identitásának megőrzése céljából.

• mivel az épített örökségvédelem népszerűsítése az identitástudat fontos része, ezért helyi szinten előadások tartásával és szakmai fórumok szervezésével elősegíti és támogatja az adott településen lakossági örökségvédelmi klubok alapítását, a helyi civil örökségvédelmi tevékenységet. (lokálpatriotizmus – örökségtudatos társadalom).A Magyar Kulturális Örökségvédelmi Egyesület konferencia-sorozatainak célja


A Magyar Kulturális Örökségvédelmi Egyesület egyik fő célkitűzése a hivatalos örökségvédelem és a civil kezdeményezések összehangolása, az aktuális kérdések felvetése és a párbeszéd elősegítése. Az Egyesület ebből a célból konferencia-sorozatot rendez az örökségvédelem aktuális kérdéseiről. A konferencia sorozat szeretné felkelteni a fiatal korosztály érdeklődését az örökségvédelem problémáival kapcsolatban. Az előadások, viták tágabb célközönsége az érdeklődő egyetemi hallgatók közül kerül ki. A konferencia sorozat a magyar épített örökség egy-egy kiemelkedő jelentőségű helyszínén kerül megrendezésre.


Az egyesület által eddig szervezett konferenciák, és vitanapok

2005 októberében „A Közeljövő Finanszírozási Lehetőségei az Épített Örökség Védelmében” címmel megkíséreltük a törvényhozók figyelmének felkeltését az örökségvédelem legújabb finanszírozási lehetőségeinek feltárásával.

2006 júniusában „Az Ingatlan Kulturális Örökség és a Nemzeti Fejlesztési terv 2” című konferenciánk az épített örökség védelme szempontjából kiemelkedő fontosságú nemzeti fejlesztési terv prioritásokkal foglalkozott.

2007-ben a nyírbátori Báthory- rezidencia kulturális konferenciaközpont műemléki rekonstrukciójával kapcsolatban felmerült kérdések nyomán az örökségvédelem elméleti és gyakorlati problémáinak jelenkori feladatait helyeztük terítékre egy szakmai vitanap megszervezésével, és kísérletet tettünk a szakmai nézetek ütköztetésével, az elvi rekonstrukciókkal kapcsolatos aktuális álláspontok kifejtésére.

Az egyesület egyéb tevékenysége fennállása óta:

2006. Az egyesület felhívást tett közzé, melyben felajánlotta tagjai szakmai segítségét a az NFT 2 – ben megjelenő örökségvédelmi fejlesztési lehetőségek kiaknázásához, és eredményes pályázatok elkészítéséhez

2007.: Egy helyszíni találkozó során szakmai állásfoglalást készített elő a székesfehérvári romterület és nemzeti emlékhely helyreállításával kapcsolatosan.

2007 szeptemberében: egy helyi civil kezdeményezéshez csatlakozva szakmai tanácsadással próbált segítséget nyújtani a Komárom-Esztergom megyében található kocsi katolikus paplak megmentéséhez.Tagjaink magasan képesített, elismert és díjazott szakemberekként hivatali munkájuk során is folyamatosan dolgoznak az örökségvédelem szinte minden szakterületén: az államigazgatás, az egyetemi és főiskolai oktatás, az ingatlangazdálkodás, régészet, restaurátori feladatok, kivitelezés, építészeti tervező munka, a történeti kertépítészet mind képviselteti magát körünkben.